Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Uppdragens syfte är förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, minskad dödlighet på grund av psykisk sjukdom samt minskad risk för återfall i brott av allvarligt slag.

Prioriterade målgrupper för vård enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård:

 • psykiskt störda lagöverträdare som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller
 • anhållna, häktade eller intagna på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller
 • intagna i eller skall överföras till kriminalvårdsanstalt eller
 • efter beslut av domstol om sluten ungdomsvård skall förpassas till ett särskilt
 • ungdomshem.

I andra hand - ges vård till patienter enligt lag (1991:1129) om psykiatrisk tvångsvård

Rättspsykiatri Vård Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård, planerad och akut
  (HSN 1210-1235, avtalsnummer 9078)

Regionsjukhuset Karsudden, Landstinget Sörmland

 • öppen- och sluten vård
  (HSN 1208-0976, avtalsnummer 5047)
  Patienter tas emot efter remiss från Rättspsykiatri Vård Stockholm

Rättspsykiatrisk vård och beroendevård vid RPÖV

Rättspsykiatri Vård Stockholm och Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • RPÖV, öppen rättspsykiatrisk vård och beroendevård. Vård enligt HSL, LPT och LRV. (HSN 1012-1318, avtalsnummer 9090)

Uppdrag och målgrupp

Uppdragets syfte är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, minska sjuklighet och förebygga dödlighet betingad av psykisk sjukdom, missbruk och beroende av alkohol, narkotika och/eller läkemedel samt att minska risk för brott av allvarligt slag och utsatthet för våld. Vårdens brottsförebyggande inverkan beaktas i all vård och behandling.

Vården bedrivs samordnat och samlokaliserat tillsammans med Kriminalvårdens frivårdsverksamhet. Patienter tas emot veckans alla dagar, och patienter med bedömd hög farlighet tas emot omgående. Nya patienter tas emot efter remiss från länets specialiserade beroendevård, psykiatriska specialistvård och från kriminalvården.

Målgrupp är vuxna från 18 år som

 • är inskrivna i rättspsykiatrisk sluten vård och är på permission eller i öppen psykiatrisk tvångsvård, öppen rättspsykiatrisk vård och/eller
 • har frivårdskontakt, ofta med föreskrift om öppen psykiatrisk vård och/eller
 • har missbruk/beroende, annan psykisk sjukdom och i kombination med hotfullt och aggressivt beteende

Rapporteringsanvisningar

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Avtalsinformation, övriga psykiatriska vårdområden

Kvalitetsregister

Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Regionala vårdprogram

Remittering

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län