Ersättningsvillkor sexualmedicin

Ersättningsvillkor för öppenvård av patienter med könsdysfori, sexualmedicinska och andrologiska diagnoser

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.