Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Avtal och uppdrag

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar 12-22 år och bedrivs i samverkan med kommunen där landstinget svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Uppdraget är att bland ungdomar främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även att bedriva ett utåtriktat hälsofrämjande arbete.

I avtalet finns bilagor som beskriver uppdrag, uppföljning, ersättning, IT-krav och allmänna villkor.

Ungdomsmottagningar - avtalsbilagor

Avtalsbilagor för ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting, uppdragsbeskrivning, uppföljning, ersättning, IT-krav och allmänna villkor.

Vårdgivare med avtal

Det finns 32 ungdomsmottagningar som har avtal med Stockholms läns landsting samt en ungdomsmottagning i Norrtälje (Tiohundra AB).

Rapportering och uppföljning

Vårdgivare ska rapportera till landstingets centrala register GVR. Rapporteringen sker via ett patientadministrativt system, PAS, exempelvis RAPP eller kassasystemet. Rapporterad data används för att vårdgivaren ska få rätt ersättning och som underlag för uppföljning.

Se statistik i Uppföljningsportalen

Rapporterad statistik redovisas på Uppföljningsportalen, GUPS. Statistikrapporterna är tillgängliga för alla med tillgång till SLL-net. Statistiken är baserade på vad som har rapporterats in i till exempel RAPP eller Takecares kassasystem.

  1. Gå till webbplatsen GUPS som är SLLs uppföljningsportal. Alla som använder en dator kopplad till SLL-net har en flik som heter Vårdkonsumtion. Välj den.
  2. Välj SLL statistikrapporter.
  3. Välj Ungdomsmottagningar.
  4. Välj 1. Nyckeltal ungdomsmottagningar.
  5. Det finns 14 olika rapporter. Klicka på den du vill se.
  6. Välj Se rapport.
  7. Välj din mottagning. Du ser statistik för årets månader jämfört med samma period tidigare år.

Fakturering

Ungdomsmottagningarna fakturerar Stockholms läns landsting månadsvis via Vårdfaktura.

Doxycyklin som ungdomsmottagningar rekvirerar för klamydiabehandling faktureras till enheten för Smittskydd Stockholm.

Beställning av läkemedel på rekvisition

Information om preventivmedel inom subventionen

För helt uppdaterad information hänvisas till  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats och respektive apotek.

Utbildning för personal

Sesamenheterna erbjuder regelbundet utbildningar för personal på ungdomsmottagningarna och har samlat information om sexuellt överförda infektioner, STI, smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter i Sesampärmen.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KCSH) erbjuder regelbundet utildningar för personal på ungdomsmottagningarna.

Origo består av ett virtuellt resurscentrum på nätet och ett resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm. Hit kan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, myndigheter och frivilligorganisationer vända sig och få stöd och vägledning i mötet med unga som lever med hedersnormer.

Origo

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och alla kommuner och Polismyndigheten i Stockholms län.

Uppdrag - Psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det innebär stöd till insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020 och en del av satsningen riktar sig specifikt till ungdomsmottagningar.

Läs mer om uppdraget i Stockholms län och om hur länets ungdomsmottagningarna kan ta del av satsningen och ansöka om projektmedel:

Kontakt för vårdgivare

Carl-Henrik Mattsson | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård