Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa och förebygga ohälsa. Med psykiatrisk vård avses stöd, insatser och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd. Vårdavtalen omfattar sammantaget ett brett utbud av såväl akuta som planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, sluten vård och psykiatrisk tvångsvård. Särskilda avtal om kompetensspridning och konsultationsinsatser finns.

Målgruppen är personer 18 år och äldre.

Patientens fria val

Inom Stockholms läns landstings gäller valfrihet till psykiatrisk specialistvård vilket innebär att patienter har rätt att söka psykiatrisk specialistvård inom hela länet och att vårdgivarna har skyldighet att underlätta patienternas valfrihet. Reglerna är vägledande vid patientens önskemål om var slutenvård eller tvångsvård ska ges.

Uppdrag

Vårdgivare som har avtal med SLL

Avtal om specifika subspecialiserade verksamheter.

Autismspektrumtillstånd 

 • konsultationer och handledning avseende patienter med autismspektrumtillstånd och beteendestörningar. En flexibel åldersgräns tillämpas från 16 år gentemot habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin.
  Norra Stockholms psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL
  (HSN 1104-0360, avtalsnummer 9271)

Depressions- och/eller ångesttillstånd

 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  WeMind AB
  (HSN 2016 – 4313, avtalsnummer 11220)
 • öppenvård för patienter med svåra tillstånd
  Capio Hjärnhälsan AB
  (HSN 2016 – 4314, avtalsnummer 11221)

Döva och hörselskadade

 • öppenvård för barndomsdöva, hörselskadade, dövblinda, flerhandikappade döva eller vuxendöva.

  Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL
  (HSN 0904-0366, avtalsnummer 7442)

Finska teamet

 • öppenvård för patienter med finska som modersmål, anknytning eller bakgrund.
  Norra Stockholm Psykiatri,Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL
  (HSN 1304-0435, avtalsnummer 7052)

Hemlösa – vård för

 • öppenvårdsmottagning och uppsökande verksamhet. Uppdraget omfattar beroende- och psykiatrisk specialistvård, husläkarverksamhet, fotsjukvård och kvinnosjukvård.
  Ersta Diakonisällskap
  (HSN 0901-0092, avtalsnummer 8885)
 • vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vård-och sociala behov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.
  Ersta Diakonisällskap
  (HSN 0712-2016, avtalsnummer 7479)

Länsakuten

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Dygnet-runt-verksamhet på S:t Görans sjukhusområde.
 • Psykiatrisk Akut Mobilitet (PAM) för akuta psykiatriska bedömningar och åtgärder i hemmet eller på annan plats i länet. Utryckning görs utifrån SOS-larm klockan 14.00 – 02.00 veckans alla dagar.

  Norra Stockholms psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL
  (HSN 1307-0788, avtalsnummer 6669)

Tortyrskadevård

 • öppenvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman.
  Kris- och traumacentrum Sverige AB
  (HSN 1208-0988, avtalsnummer 6688)
 • öppenvård för personer med tortyrskador och/eller svåra krigstrauman. Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar
  (HSN 1208-0989, avtalsnummer 6708)

Vård för vårdpersonal

 • öppen- och sluten vård för i första hand vårdpersonal i behov av psykiatrisk eller beroendevård.
  Ersta Diakonisällskap
  (HSN 2017-0367, avtalsnummer 5278)

Äldrepsykiatri – Konsultteam och kompetenscentrum för

 • handledning, konsultationer och undervisning i samarbete med länets vuxenpsykiatriska verksamhet rörande äldre med psykisk sjukdom inklusive patienter med beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD)
  Norra Stockholms psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL
  (HSN 1005-0515, avtalsnummer 8898)

Vårdgivare som har ett geografiskt områdesansvar

Ett geografiskt områdesansvar innebär konsultations- och samverkansuppdrag gentemot vårdgrannar eller andra huvudmän inom ett visst område, inom vilket verksamheten också är belägen. Vårdintygsbedömningar för personer som vistas i området ingår också. Det geografiska områdesansvaret begränsar inte vårdens skyldigheter när det gäller patientens fria val enligt valfrihetsreglerna.

Vårdgivarna ska utifrån patientens vårdbehov tillämpa en flexibel åldersgräns, 16-20 år mot barn- och ungdomspsykiatrin och beroendevården för unga.

Psykiatri Södra Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Södermalm. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö
  (HSN 1211 – 1327, avtalsnummer 7500)

Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby, Bromma samt Ekerö kommun. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta för slutenvård
  (HSN 1211 – 1328, avtalsnummer 7499)

Psykiatricentrum Södertälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Nykvarn, Salem och Södertälje
  (HSN 1211 – 1329, avtalsnummer 7441)

Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Botkyrka och Huddinge. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö för slutenvård
  (HSN 1211 – 1330, avtalsnummer 7440)

Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLL

 • öppen- och sluten vård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg. Utökat slutenvårdsuppdrag för patienter från Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro
  (HSN 1211 – 1331, avtalsnummer 7509)
 • Enklare remittering till Psykiatri Nordväst

WeMind AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Nacka och Värmdö
  (HSN 2017-0796, avtalsnummer 11225). Verksamhetsstart 2018-02-01

Praktikertjänst psykiatri AB

 • öppenvård. Områdesansvaret omfattar Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista (HSN 1511-1379, avtalsnummer 11226)
 • öppenvård enligt HSL och LPT samt sluten vård enligt HSL. Områdesansvaret omfattar Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm (HSN 2017-0797, avtalsnummer 11224). Verksamhetsstart 20180301

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB

 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö
  (HSN 1301-0064, avtalsnummer 10004)
 • öppenvård enligt HSL och LPT. Områdesansvaret omfattar Järfälla och Upplands-Bro
  (HSN 1301-0053, avtalsnummer 10003)

Rapporteringsanvisningar

Rapportering av KVÅ-åtgärder

Gäller för:

 • Psykiatri Södra Stockholm (avtal 7500)
 • Psykiatri Norra Stockholm (avtal 7499)
 • Psykiatricentrum Södertälje (avtal 7441)
 • Psykiatri Sydväst (avtal 7440)
 • Psykiatri Nordväst (avtal 7509)

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN xxxx-xxx)

Övriga ärenden hänvisas till Psykiatrienhetens funktionsbrevlåda

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Avtalsinformation, övriga psykiatriska vårdområden

Kvalitetsregister


Rutin vid behov av psykiatrisk tvångsvård, Lpt inom rättspsykiatrisk vård

Regionala vårdprogram

Psykiatristöd

Webbplats med regionala riktlinjer för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms läns landsting.

Remittering

Samverkan mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län