Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning såsom:

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • autismspektrumdiagnos (ASD)
  • rörelsenedsättning
  • dövblindhet
  • förvärvad hjärnskada.

Insatser ges även till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö.

Uppdragets omfattning

  • Uppdraget omfattar habiliteringsinsatser i öppenvård i form av kartläggning, utredning, behandling, råd och stöd.
  • Vuxna teckenspråksanvändare med dövhet eller hörselnedsättning samt föräldrar till barn med epilepsi kan få kompletterande psykosocialt och pedagogiskt stöd inom uppdraget.
  • Uppdraget innefattar också kunskapsspridning om funktionsnedsättningar och vilket stöd vården erbjuder.

Personalkompetenser

Kompetenser inom uppdraget är huvudsakligen arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, psykolog och specialpedagog. Det finns även en läkare som arbetar konsultativt:

Habilitering & Hälsa har inga läkare för enskilda patientärenden. Den som behöver bedömning, utredning och behandling av kroppslig eller psykisk ohälsa bör i första hand kontakta en husläkarmottagning. Det gäller även vid behov av läkarintyg. Läs mer under rubriken Habiliteringsläkaren.

Lokalisering

Insatserna ges på habiliteringscenter och specialiserade mottagningar samt i patientens närmiljö över hela Stockholms län.

Vårdgivare som har avtal med SLL

Habilitering & Hälsa - center och enheter

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som genomgått utredning eller på annat sätt tillhör målgruppen.

Ersättning och uppföljning

Allmänna villkor

Remittering

Insatser från Habilitering & Hälsa beviljas efter remiss från läkare eller en egenanmälan med läkarintyg som visar en varaktig funktionsnedsättning.

Intyget skrivs av husläkare som kan begära en fördjupad bedömning av annan specialist (exempelvis barnläkare, neurolog eller psykiater).

Om det finns ett läkarintyg från ett annat land som intygar att personen har en funktionsnedsättning ska detta bifogas remiss eller egenansökan till Habilitering & Hälsa. Intyget ska då vara översatt till svenska eller engelska.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.