Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är personer 16 år och äldre med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser som inte får sina behov tillgodosedda inom primärvården, allmänpsykiatrin eller habiliteringen.

Uppdrag

Uppdraget innefattar utredning, stöd och behandling, kunskapsöverföring och stöd till patientens nätverk samt samverkan med andra vårdgivare.

Uppdraget innefattar även att initiera utredning och behandling i slutenvård för de patienter där VUB-teamets insatser inte är tillräckliga.

Insatserna erbjuds i öppenvård och riktas till patienten och/eller till personer i patientens nätverk. Uppdaget syftar till att patienten uppnår en förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt social förmåga.

Personalkompetenser

Kompetenser inom uppdraget innefattar psykiatriker och allmänläkare från Norra Stockholms psykiatri samt psykolog och arbetsterapeut/specialpedagog från SLSO, Habilitering & Hälsa.

Vårdgivare som har avtal med SLL

Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, giltigt till 2017-12-31.

Rapportering för VUB-team

Vårdgivaren ska årligen lämna svar på frågorna i detta dokument. Beställaren sänder ut frågeformulär i god tid före det att svaren ska lämnas. Rapporteringen sker genom en Webbaserad Inrapporteringsmall (WIM).

Informationshantering

VUB-team - informationshanteringsbilaga

Information om vilka e-tjänster och IT-system som vårdgivaren ska använda och vilka e-tjänster och IT-stöd som SLL erbjuder för att underlätta informationshantering och rapportering.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Mer information