Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Här hittar du som arbetar som privat sjukgymnast/fysioterapeut länkar till lathundar för arvoden, kodförklaringar, patientavgifter och högkostnadskort/frikort.

Arvoden och patientavgifter 2017

Ny rutin för beställning av affisch med patientavgifter för 2017

Med syfte att kvalitetssäkra spridningen av information och för att undvika onödig miljöpåverkan ändras nu rutinerna för distribution av affischer med patientavgifter. Den nya rutinen innebär att du som vårdgivare antingen beställer eller skriver ut din affisch själv via vårdgivarguiden.

All information om utskrift och beställning av affischer finns på vårdgivarguiden:

Arvoden och patientavgifter 2016

Registrering och koder

Arvodeskategorier

Sjukgymnastik – assisterande personal: Ett krav för sjukgymnaster som erhåller ersättning enligt arvodeskategori B.

För att bli godkänd att erhålla ersättning enligt arvodeskategori B krävs enligt 3 § i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi att sjukgymnasten/fysioterapeuten bland annat har tillgång till assisterande personal. Meningen är att den assisterande personalen ska underlätta arbetet så att sjukgymnasten kan lägga mindre tid per patient, och således ta emot flera patienter per dag.

Den assisterande personalen ska avlasta sjukgymnasten/fysioterapeuten i dennes arbete till exempel genom att genomföra enklare administrativa uppgifter såsom mottagande av bokningar och betalning. Assistenten kan även hjälpa patienter med på- och avklädning, visa patienter till rätt behandlingsrum, färdigställa och rengöra behandlingsrum och utrustning. Andra arbetsuppgifter kan vara att, efter sjukgymnastens/fysioterapeutens anvisningar, delta i behandlingsmoment vid akupunktur, ultraljud eller behandling med värme.

Dessa arbetsuppgifter kräver att den assisterande personalen finns tillgänglig på plats under samma arbetstid som sjukgymnasten/fysioterapeuten. Dock kräver landstinget inte att en assistent finns tillgänglig under sjukgymnastens/fysioterapeutens hela arbetsdag, utan snarare under en väsentlig del av dagen.Detta innebär att sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar vid samma mottagning i många fall kan gå samman och anställa en person som assisterande personal.

För att veta i vilken omfattning den assisterande personalen måste arbeta, var god kontakta enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster via e-post lls@sll.se

Registrering och koder

Utlandssvenskar och utländska patienter

Utomlänspatienter

Landsting kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Det innebär att utomlänspatienter kan komma att kräva annan hantering än patienter skrivna i Stockholms läns landsting.

Behörighet för särskilt arvode enligt förordning om fysioterapi

Särskilt arvode lämnas till behöriga vårdgivare för vissa särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Ansök

Sammanställning av verksamhetsredovisning

Fördjupad uppföljning av lagreglerad fysioterapi

En fördjupad uppföljning på elva fysioterapeuter som har särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet har under 2016 genomförts av enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Läs mer i rapporten.

Övrigt