Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vid fysioterapeutisk insats i form av konsultation per telefon som utförs av fysioterapeut, till exempel rådgivning och ordinationer på grund av förändrad status, eller avseende ordinerad egenträning, utgår ett lägre enkelt arvode för telefonkonsultation enligt 6 a § förordningen om ersättning för fysioterapi, FOF.

Sådant arvode lämnas endast avseende befintlig patient under pågående behandlingsperiod och under förutsättning av att det är den behandlande och debiterande fysioterapeuten själv som har utfört konsultationsinsatsen genom att tala med patienten - eller i vissa fall vårdnadshavare/närstående.
Insatsen ska ovillkorligen journalföras i patientens journal.

Arvode för telefonkonsultation utgår inte om telefonkontakten skett huvudsakligen i syfte att boka, omboka eller avboka besök. Sådant arvode utgår inte heller för administrativa ärenden, till exempel vid utfärdande av intyg, eller för kontakter med annan myndighet, till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller annan sjukvårds- eller omsorgshuvudman.

Viktiga uppgifter vid debitering

För debitering med arvode för telefonkonsultation ska av patientjournalen tydligt framgå:

  • datum för telefonsamtalet
  • vem som talat med patienten och i förekommande fall vårdnadshavare/närstående enligt ovan
  • orsaken till konsultationen, inklusive uppgifter som styrker att den är fysioterapeutiskt motiverad
  • fysioterapeutisk bedömning och insats.