Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2012

Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2012

Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2012

Verksamhetsredovisningen avser verksamhetsåret 2012 för fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt sjukgymnaster verksamma enligt avtal med Stockholms läns landsting (SLL).

  • lagreglerade läkare och fysioterapeuter