Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2013

Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2013

Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter 2013

Verksamhetsredovisning avser verksamhetsåret 2013 för fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt sjukgymnaster verksamma enligt avtal med Stockholms läns landsting (SLL).

  • lagreglerade läkare och fysioterapeuter