Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare 2012

Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare 2012

Sammanställning av verksamhetsredovisning för läkare 2012

Verksamhetsredovisning avser verksamhetsåret 2012 för läkare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning samt läkare verksamma enligt avtal med Stockholms läns landsting (SLL).

  • lagreglerade läkare och fysioterapeuter