Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Adress till ARV-portalen 2: 

Inloggning med eTjänstekort i ARV-portalen 2

I samband med att ARV-portalen 2 startar i april 2016 behöver du som vårdgivare ett eTjänstekort från Stockholms läns landsting för säker inloggning. Det innebär att all inloggning med användar-ID och lösenord ska försvinna.

Ett eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling för säker identifiering. Syftet med att använda eTjänstekort är bland annat att skydda känsliga personuppgifter i enlighet med krav i Patientdatalagen (SFS 2008:355).

Om du redan har ett eTjänstekort går det naturligtvis att använda ditt befintliga även fortsättningsvis. Om du inte har ett eTjänstekort kommer du att behöva skaffa ett.

Obs! I ARV-portalen 2 kommer alla Stockholms läns landstings eTjänstekort/SITHS-kort att fungera vid inloggning. eTjänstekort/SITHS-kort utfärdade av andra landsting, kommuner eller privatavårdgivare (till exempel Praktikertjänsten), privata SITHS-ombud (till exempel Svensk e-identitet) och Skatteverkets ID-kort och Telia ID-kort, fungerar med ARV-portalen 2 efter nedladdning av eTjänstelegitimation/HCC/certifikat. Förutsättningen för att detta ska fungera är att det finns en personpost i EK under rätt organisation. Man kan även logga in på till exempel e-frikortstjänsten med eTjänstekort. Läs mer om hur du skaffar eTjänstekort under avsnittet Beställa eTjänstekort.

För att kunna skaffa eTjänstekort behöver du som vårdgivare ha en individuell personpost för enskild användare, med HSA-id upplagd i SLL:s Elektroniska katalog, EK. Om du saknar eller behöver uppdatera din personpost i EK, fyller du i EK - blanketten för beställning/uppdatering av personpost:

På blanketten fyller du i Nybeställning av manuellt upplagd personpost i EK och Ändring kontaktuppgifter befintlig personpost i EK.

Tips! För att kunna fylla i respektive ruta på skärmen flyttar du markören med hjälp av tangenten F11.

Förutom en personpost behöver du även beställa, alternativt uppdatera, din enhetspost i EK. En enhetspost omfattar till exempel uppgifter om mottagningens namn och adress och behövs till din personpost. Se blanketten Beställning Ny enhet i SLL:s Elektroniska Katalog, EK:

Information för vikarie

Om du är vikarie med tillfälligt vikariat för privat vårdgivare med vårdavtal för lagreglerad läkare verksam enligt LOL eller för fysioterapeut verksam enligt LOF, behöver du en personpost och HSA-id upplagt i Elektroniska katalogen, EK.  När du har det kan du logga in och rapportera besök i ARV-portalen 2. Blankett för personpost:

Blanketten skickas med e-post till Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på lls@sll.se eller med post till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster
Box 6913, 102 39 Stockholm

Vikarier som vikarierar längre än 6 månader behöver ett eTjänstekort. Vikarier som inte beräknas vikariera mer än 6 månader loggar in via sms. När du ska logga in i ARV-portalen 2 skriver du in ditt mobilnummer och vid varje inloggning får du en engångskod skickad till mobilen. 

För båda inloggningssätten, eTjänstekort respektive sms, behöver du som vikarie finnas upplagd i EK.

Koppla administratörer till ARV-portalen 2

Med denna funktion kan du ge en administratör rättighet att registrera besök och ansökningar för din inrättning. Du kan dels söka fram och koppla en administratör till din inrättning, dels registrera HSA-id och namn (obligatoriska uppgifter) på en administratör som ännu inte finns i ARV-portalen 2 och koppla denne.

Notera att administratören som du ska koppla måste vara registrerad med HSA-id i Elektroniska katalogen, EK. Administratören måste också ha fått sitt eTjänstekort med PIN-kod (kodbrev) för att kunna logga in i ARV-portalen 2.

Därefter anger du vilka rättigheter som administratören ska ha, det vill säga rapportera besök, inklusive filuppladdning via portalen.

Beställa eTjänstekort

När du har en personpost och en enhetspost i EK kan du gå vidare med att ansöka om eTjänstekort.

Checklista skaffa eTjänstekort

Sammanfattningsvis är det fyra delar i beställningen av eTjänstekort för dig som vårdgivare:

  • Beställ ny alternativt uppdatera enhetspost och personpost i EK. Se länkar till blanketter  längre ner i texten. Blanketterna skickas till Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster.

  • Skriv ut och underteckna Ansvarsförbindelse eTjänstekort. Blanketten tas med till fotograferingen!

  • Betala ditt eTjänstekort och skriv ut kvitto på betalningen. Kvittot tas med till fotograferingen!

  • Boka tid för fotografering. Ta med ansvarsförbindelsen samt kvittot till fotograferingen.

Det är många vårdgivare som ska beställa eTjänstekort så var gärna ute i god tid med din beställning!

Hantera ditt eTjänstekort

För att hantera ditt eTjänstekort behövs bland annat en kortläsare och programvaran NetID installerad. Här hittar du information om hur du hanterar och testar ditt eTjänstekort:

Kom ihåg!

Inloggning med eTjänstekort är aktuellt i samband med driftstart av nya ARV-portalen 2 från och med april 2016. Fram tills dess loggar du in på vanligt sätt.

Frågor

Om du har frågor om ARV-portalen 2 är du välkommen att höra av dig till Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster på 08-123 131 50, må-ons, fre 9-10, tor 13-14, eller per e-post lls@sll.se. Om du har tekniska frågor kontakta SLL IT Servicedesk på telefonnummer 08-123 700 20.

Elektroniska blanketter och ärendehantering

I nya ARV-portalen 2 kan du som vårdgivare göra dina ansöknings- eller anmälningsärenden, till exempel ansökan om vikariat eller anmälan av utbetalningskonto, direkt på webben. Det förenklar administrationen för dig som vårdgivare.

Utökade automatiska kontrollpunkter

Fler automatiska kontrollpunkter leder till färre fel vid utbetalning När du skickat in din fil eller registrerat dina besök direkt i ARV-portalen 2 kommer du på ett tydligt sätt kunna få överblick över vilka besök du skickat in och gör ersättningsanspråk på.

Stöd för rimlighetsbedömning

I ARV-portalen 2 kan du enkelt förhandsgranska din ersättning för att se vad du kommer att få utbetalt. Där kan du också information om vilka eventuella kompletteringar eller korrigeringar som du behöver göra för att din läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi ska kunna utbetalas i tid.