Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ersättningssystem för allmän barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 21 år. Vårdgivare får betalt av landstinget och tandvårdsenheten sköter utbetalningarna.

Tandvårdspeng – landstingets ersättning

När en tandläkare har listat ett barn och tagit på sig ansvaret för att barnet får fullständig allmäntandvård, har tandläkaren rätt till en fast ersättning, tandvårdspeng. Ersättningen är lika stor för alla barn och ungdomar och betalas ut månadsvis.

Vårdbehovstillägg

I delar av Stockholms län är den genomsnittliga tandhälsan sämre än länsgenomsnittet. Tandläkare i dessa områden har högre kostnader än vad som täcks av tandvårdspengen. De får därför ett vårdbehovstillägg som ett komplement till tandvårdspengen.

Riskutjämning för privattandläkare

Av privattandläkarnas ersättningsbelopp avsätts en del till en så kallad riskpott. Privata tandläkare som behandlar barn med stora vårdbehov kan få ersättning ur riskpotten.

Prislistor för barntandvård

Prislistan för allmän barn- och ungdomstandvård ligger till grund för de fakturor som allmäntandvården skapar i Libretto för:

  • akuttandvård
  • förhandsbedömd vård
  • tandvård för barn i åldern 0-2 år.

Specialisttandvård

Pris- och åtgärdsförteckningen för specialisttandvård ligger till grund för de fakturor som specialisttandvården skapar i Libretto. För mer information se Anvisningar till pris- och åtgärdsförteckning för specialistvård samt Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrifter.

Vårdnadshavaren ska alltid bli informerad om den fria barntandvården. För att avsäga sig den ska han eller hon skicka en begäran till tandvårdsenheten om att själv finansiera sitt barns tandvård.

Kontakt för vårdgivare