Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det är i första hand vårdgivarens ansvar att lösa problem som uppstår i kontakten med patienter eller anhöriga. Om problemet inte kan lösas av dig och din patient tillsammans kan du hänvisa till verksamhetschefen.

I andra hand finns olika instanser som du kan hänvisa till om patienten är missnöjd, till exempel med behandlingen eller bemötandet.

Patientnämnden

Hänvisa patienten till patientnämnden när det gäller behandling eller bemötande hos Folktandvården AB, Distriktstandvården AB, Aqua Dental, all vård utförd hos tandhygienist och all barn- och undomstandvård eller vård inom landstingets tandvårdsstöd.

Patientnämndens uppgift är att på ett konstruktivt sätt hjälpa patienter och anhöriga när problemen inte kan lösas på plats inom vården.

Den patient som har klagomål ska vända sig till patientnämnden i det landsting där vården givits.

Privattandvårdsupplysningen

Hänvisa patienten till Privattandvårdsupplysningen när det gäller behandling eller bemötande hos privat tandläkare, undantaget är privat barntandvård och tandvård inom landstingets tandvårdsstöd.

Privattandvårdsupplysningen förmedlar kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder som löser tvister mellan tandläkare och patienter genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Du kan hänvisa patienter till Tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tandvårdsenheten hanterar beslut om tandvård som finansieras av landstinget. Ett vårdbeslut kan i formell mening inte överklagas, men Tandvårdsenheten kan vid behov försöka förtydliga de regler som gäller för den landstingsfinansierade tandvården eller motivera varför ett visst beslut fattats.

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också rekommendera patienten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO om patienten har råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling i tandvården.

Patientinformation

Kontakt för vårdgivare