Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting, SLL, har en överenskommelse med kommunerna om uppsökande verksamhet för tandvården.

Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att verksamheten fungerar på avtalat sätt. Avvikelser ska rapporteras skriftligt. Kommunförbundet Stockholms län, KSL och Stockholms läns landsting, SLL gör vid behov en gemensam uppföljning.

Landstingets ansvar

Landstinget upphandlar vårdgivare som utför uppsökande verksamhet med tandvård. Uppdraget omfattar munhälsobedömning, individuell rådgivning och erbjudande om eventuell nödvändig tandvård. I uppdraget ingår även munvårdsutbildning och handledning till vård- och omsorgspersonal om daglig munvård.

Landstinget ska också

 • informera kommun och befolkning
 • anvisa vårdgivare
 • se till att verksamheten fungerar på avtalat sätt
 • leverera munvårdskort
 • återrapportera resultat per kommun eller stadsdel.

Kommunens ansvar

Personer som ingår i personkretsen för uppsökande verksamhet ska få god daglig mun- och tandvård. De ska även erbjudas munhälsobedömning en gång per år.

Utifrån den individuella rådgivningen som erbjuds vid munhälsobedömningen ska den berättigade själv, eller med hjälp från vård- och omsorgspersonal, dagligen kunna utföra god munvård.

Kommunen ska också

 • identifiera och utfärda tandvårdsstödsintyg
 • informera om och skriftligt erbjuda munhälsobedömning
 • utse kontaktperson som ansvarar för att uppdatera information om särskilt boende samt boende med särskilt stöd
 • se till att ansvarig för vård- och omsorgsverksamheter planerar munhälsobedömningen med upphandlad vårdgivare
 • skapa förutsättningar för att munhälsobedömning kan utföras tillsammans med vård- och omsorgspersonal
 • skapa förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att delta i munvårdsutbildning
 • vara till hjälp vid uppföljning.

Kontakt för vårdgivare