Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller grundläggande barnhälsovård och riktar sig till barn mellan 0 och 6 år, äldre barn som ännu inte har börjat förskoleklass, samt asylsökande och gömda barn.

Vårdval barnavårdscentral innebär bland annat att aktivt erbjuda barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och ge individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Norrtälje innebär fri etablering i Norrtälje kommun för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor inför driftstart

Inventeringslista för lokalens tillgänglighet

För att en lokal ska bli godkänd krävs att vissa krav är uppfyllda. Denna inventeringslista beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten. Gäller för vårval Norrtälje.

Rapportering och uppföljning

Kontakt för vårdgivare

Mer information