Checklista inför driftstart BVC

Barnavårdscentral, vårdval Norrtälje - checklista inför driftstart

Barnavårdscentral, vårdval Norrtälje - checklista inför driftstart

Checklista inför driftstart av Barnavårdscentral, BVC, vårdval Norrtälje. Uppföljningsmöte inför driftstart utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

  • Vårdval Norrtälje