Checklista inför driftstart MVC

BMM-MVC, vårdval Norrtälje - checklista inför driftstart

BMM-MVC, vårdval Norrtälje - checklista inför driftstart

Checklista inför driftstart av Barnmorskemottagning/Mödravårdscentral, vårdval Norrtälje. Uppföljningsmöte inför driftstart utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

  • Vårdval Norrtälje