Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje ska erbjuda akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning samt även enstaka besök för behandling i hemmet för specifika målgrupper

Vårdgivaren ska bland annat

  • erbjuda behandling på mottagning, individuellt eller i grupp
  • erbjuda hemrehabilitering och enstaka behandlingsinsatser i hemmet för vissa målgrupper
  • tillgodose rehabiliteringsbehovet hos patienter med varaktigt nedsatta funktionstillstånd
  • arbeta med förebyggande insatser för att främja levnadsvaneförändringar och motverka vårdberoende
  • undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp och utvärdera insatser
  • upprätta individuella rehabiliteringsplaner.

Tilläggstjänst till basuppdrag:

  • Kiropraktik, omfattande insatser till patienter med smärta och eller funktionsnedsättning i rörelsesystemet.
  • Kombinerad fysikalisk lymfödemterapi (KFÖ).
  • Behandling i bassäng.

Tilläggsuppdrag:

  • Neuroteam

Godkända vårdgivare

Vårdbolaget TioHundra AB, Primärvårdsrehabilitering
Rehab Öppenvård, Norrtälje sjukhus
Lasarettsgatan 6
Norrtälje

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från, enligt Vårdval Norrtälje.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.
Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Checklistor inför driftstart

Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet

För att en lokal ska bli godkänd krävs att vissa krav är uppfyllda. Inventeringslistan beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten. Blanketten är ifyllningsbar och gäller för vårval Norrtälje.

Rapporteringsanvisningar

Kontakt för vårdgivare

Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Relaterad information