Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, psykiatri och psykosomatik, neurologi eller barn.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från slutenvården. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tretton inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Pediatrik
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggsuppdrag

Tilläggstjänst till uppdraget består av behandling i bassäng.

I uppdraget ingår att:

 • erbjuda specialiserade fysioterapi insatser på mottagning, individuellt eller i grupp
 • undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp och utvärdera insatser
 • upprätta en individuell rehabiliteringsplan
 • tillgodose återkommande insatser för patient med varaktigt nedsatt funktionstillstånd
 • arbeta förebyggande och främja levnadsvaneförändringar.

Godkända vårdgivare

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Konsultfirma Noaksson AB, Caroline Noaksson
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20
Kwarnmarks fysioterapi AB, My Kwarnmark
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ortopedi

Roslagens FysioRehab AB, Monica Lundin
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50
Lollo Frimore Fysioterapi AB
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ortopedisk manuell terapi

JS Fysioterapi AB, Jörgen Skoglund
Mottagning: Norrtälje Rehab
Vårgatan 2, Norrtälje
0176-28 27 50

 Mental hälsa

Norrtälje smärt- och hälsopraktik
Pia Lundin, Anna Nilsson
Hantverkargatan 4, 761 30 Norrtälje
0176-174 84

Smärta och smärtrehabilitering

Johan Sundin fysioterapi och friskvård AB
Mottagning: Roslagens sjukgymnastik
Bältartorpsgatan 3 A, Norrtälje
0176-174 20

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor inför driftstart

Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet

För att en lokal ska bli godkänd krävs att vissa krav är uppfyllda. Inventeringslistan beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten. Blanketten är ifyllningsbar och gäller för vårval Norrtälje.

Rapporteringsanvisningar

Vikariat

Anvisningar om vikariat

Här finns information om vilka villkor som gäller vid ansökan om tillfälligt vikariat för vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Förändringar i verksamhet

Ansökan om förändring

Ifyllningsbar ansökningsblankett om förändringar i verksamhet för vårdval specialiserad fysioterapi. Ansökan ska göras senast tre månader före planerad förändring.

Kontakt för vårdgivare

Registrator
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Box 801
761 28 Norrtälje

Relaterat