Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler – fysisk tillgänglighet

För att en lokal ska bli godkänd krävs att vissa krav är uppfyllda. Inventeringslistan beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten. Blanketten är ifyllningsbar och gäller för vårval Norrtälje.

  • Vårdval Norrtälje