Inventeringslista för bassänglokaler – fysisk tillgänglighet

Checklista för bassänglokaler – fysisk tillgänglighet

Checklista för bassänglokaler – fysisk tillgänglighet

Inventeringslistan beskriver kraven som ställs på den fysiska tillgängligheten för bassänger. Blanketten är ifyllningsbar och gäller för vårval Norrtälje.

  • Vårdval Norrtälje