Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Detta vårdval gäller specialiserad allergologi i öppenvård. Målgruppen är vuxna personer över 18 år (i vissa fall 16 år) med allergiska besvär som i enlighet med kriterierna i viss.nu inte ska tas om hand i primärvården, och som inte behöver högspecialiserad vård eller vård som kräver akutsjukhusens resurser.

Detaljerad uppdragsbeskrivning och villkor för godkännande finns i förfrågningsunderlaget.

Vårdvalet allergologi omfattar:

  • utredning och behandling av allergi/överkänslighet i övre och nedre luftvägar, hud och mag-/tarmkanal
  • diagnostik och differentialdiagnostik av astma och luftrörsbesvär
  • behandling och uppföljning av medelsvår till svår astma
  • bedömning av indikation för och behandling med immunterapi, det vill säga ASIT och Omalizumab-behandling samt anti-IgE-behandling.

Lungmedicin ingår inte i uppdraget.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Checklista inför driftstart - Allergologi

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Checklistan fylls i av handläggare vid driftstartsmötet.

Vårdhygieniska aspekter vid mottagningsverksamhet inför driftstart av vårdval specialiserad allergologi i öppenvård. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV:

Ersättning och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. Till grund för detta ligger ett antal nyckeltal från respektive vårdgivare via existerande rapportering och patientenkäter. 

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan om godkännande

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Relaterat

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.