Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASiH är att, inte bara patienten, utan också de närstående i patientens hushåll accepterar vårdformen.

Målgrupp för ASiH är:

  • Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
  • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
  • Patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Remittering till ASiH

Stockholms län är uppdelat i åtta geografiska områden för att vårdgivaren ska hinna nå patienten inom 30 minuter. ASiH-vårdgivare får endast ta emot patienter inom det/de områden som vårdgivaren är godkänd i. Patienten väljer mellan de vårdgivare som är godkända inom det område som patienten får ASiH-vård i.

Välja ASiH-vårdgivare

Med tjänsten Välja ASiH-vårdgivare ser remittenten vilka vårdgivare som är godkända i aktuellt område. Där framgår även när vårdgivarna kan ta emot nya patienter.

Välja ASIH-vårdgivare

Den här tjänsten hjälper dig som remittent att hitta vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Godkända vårdgivare

Länets åtta geografiska områden utgår från kommun och stadsdelsgränser. I dokumenten nedan framgår vilka vårdgivare som är godkända i de geografiska områdena.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ersättning och uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver uppföljning och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. En del i uppföljningen är vårdgivarnas registrering av vårdåtgärder, KVÅ.

Frågor inför ansökan om godkännande

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående avtal och uppföljning av uppdraget kontakta:

Patientinformation

Relaterad information