Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hemmesta mödravårdcentral

Uppdrag och målgrupp

Vårdval barnavårdscentral innebär bland annat att aktivt erbjuda barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och ge individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Beslut om vårdval fattas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Bilagor till ansökan

Godkännande och driftstart

När ansökan om att bedriva BVC är godkänd sker ett driftstartsmöte cirka två veckor innan beräknad driftstart. Syftet med mötet är att stämma av att vårdgivaren vidtagit de förberedelser som behövs för att verksamheten ska kunna starta vid planerad tidpunkt.

Ersättning och uppföljning

Vårdgivare ska rapportera till landstingets centrala register GVR. Rapporteringen sker via ett patientadministrativt system, PAS, exempelvis RAPP eller kassasystemet. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet. Rapporterad data används för att vårdgivaren ska få rätt ersättning och som underlag för uppföljning.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till vardval.hsn@sll.se

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som redan har avtal med SLL kontaktar:

Bodil Håkansson | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Carl-Henrik Mattsson | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Margareta Cassel | Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Tim Bomanson | Avtalshandläggare

 

Patientinformation

Relaterad information

Stöd vid misstanke om att barn far illa

Rapport 2015: Stockholms läns landstings kartläggning av vilket stöd sjuksköterskan på BVC har vad gäller skyldigheten att leva upp till kraven i socialtjänstlagen, SoL.