Inför driftstart av barnavårdscentral, checklista

Checklista inför driftstart- barnavårdscentral

Checklista inför driftstart- barnavårdscentral

Checklista inför driftstart av barnavårdscentral (BVC). Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

  • Vårdval Stockholm