Checklista för bassänglokaler - fysisk tillgänglighet

Checklista för fysisk tillgänglighet - bassänglokal

Checklista för fysisk tillgänglighet - bassänglokal

I blanketten listas krav som lokalen ska uppfylla för fysisk tillgänglighet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV. Datum 2013-12-12.

  • Vårdval Stockholm