Förteckning över vårdgivarens mottagningar

Förteckning över mottagningar - allmäntandvård och specialisttandvård

Förteckning över mottagningar - allmäntandvård och specialisttandvård

Denna förteckning över mottagningar ska läggas som bilaga till ansökan om en vårdgivare vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar.

  • Vårdval Stockholm