Ansökningsblankett Planerad Specialiserad Rehabilitering 2015

Planerad specialiserad rehabilitering - ansökningsblankett 2015

Planerad specialiserad rehabilitering - ansökningsblankett 2015

Ansökningsblankett för godkännande om vårdval inom planerad specialiserad rehabilitering. Gäller för områdena onkologi, neurologi och lymfödem. Gäller för 2015.

  • Vårdval Stockholm