Inför driftstart fotsjukvård, checklista

Fotsjukvård - checklista inför driftstart

Fotsjukvård - checklista inför driftstart

Checklista inför driftstart av fotsjukvård. Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

  • Vårdval Stockholm