Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vårdvalet omfattar specialiserad vård i öppenvård och slutenvård inom specialiteten gynekologi med ett  basuppdrag (obligatoriskt) och tilläggsuppdrag/åtagande (valfritt) inom  kirurgi, fertilitet, assisterad befruktning, kvalificerat gynekologiskt ultraljud samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med gynekologiska sjukdomstillstånd och besvär, som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som kan utföras av primärvården. 

Basuppdrag

Basuppdraget är obligatoriskt och innebär gynekologisk mottagning och ingrepp under lokalbedövning.  Inom basuppdraget kan vårdgivaren ansöka om följande tre åtaganden:

 • Medicinska aborter
 • Uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer
 • Dysplasier/atypier, utredning av cellförändringar

Tilläggsuppdrag

Vårdgivaren har möjlighet att ansöka om följande fem tilläggsuppdrag med åtaganden:

Kirurgi

 • Enklare dagkirurgi
 • Prolaps och inkontinens
 • Hysteroskopi
 • Laparoskopi och laparotomi, nivå 1
 • Laparoskopi och laparotomi, nivå 2
 • Kirurgisk abort

Fertilitet

 • Missfallsutredning
 • Särskild prövning inför assisterad befruktning med donerade spermier

Assisterad befruktning

 • Insemination
 • In vitro-fertilisering (IVF)

Kvalificerat gynekologiskt ultraljud

Uroterapeutisk utredning och behandling

Godkända vårdgivare

Ansökan om godkännande

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Förfrågningsunderlag och ansökan

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Kostnadsansvar

Vanliga frågor och svar

Relaterad information

Riktlinjer för utredning av cellförändringar

Kontakt för vårdgivare