Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vårdvalet gäller specialiserad gynekologisk vård med ett obligatoriskt basuppdrag och tilläggsuppdrag inom dagkirurgiska ingrepp, större kirurgiska ingrepp i dag- och slutenvård, medicinska och kirurgiska aborter, kvalificerat gynekologiskt ultraljud samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Revidering av vårdval specialiserad gynekologisk vård

Vårdval specialiserad gynekologisk vård har under 2016 genomgått en revidering. De reviderade villkoren träder i kraft 1 januari 2017.

I samband med detta ersätter förfrågningsunderlaget den tidigare regelboken och vårdvalet byter namn till specialiserad gynekologi. I tjänsteutlåtande nedan framgår de principiella förändringar som har genomförts i revideringen.

Förfrågningsunderlaget och ansökansblankett finns också här nedan. När de nya villkoren träder i kraft kommer denna sida att uppdateras.

Förfrågningsunderlag 2017

Tjänsteutlåtande

Ändringsmeddelande

Ansökningsblankett

Rapportering och uppföljning

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet handlar om att diagnostisera, utreda och behandla gynekologiska sjukdomar och besvär.

Utöver gynekologisk undersökning och behandling kan vårdgivaren erbjuda:

  • dagkirurgiska ingrepp
  • större kirurgiska ingrepp i dag- och slutenvård
  • medicinska och kirurgiska aborter
  • kvalificerat gynekologiskt ultraljud
  • uroterapeutisk utredning och behandling

Godkända vårdgivare

Ansökan och regelbok 2012

Vårdgivaren måste vara godkänd av Stockholms läns landsting för att få bedriva verksamhet med ersättning. Kraven för att bli godkänd hittar du i regelboken. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns.

Checklistor

Rapporteringsanvisningar

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Kostnadsansvar

Kontakt för vårdgivare

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Relaterat