TJUT Revidering av ffu för specialiserad gynekologi

Revidering av förfrågningsunderlag för specialiserad gynekologi - tjänsteutlåtande HSN 2016-0803

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.