Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgrupp för detta vårdval är barn och ungdomar 1-19 år med varaktig rörelsenedsättning på grund av:

  • Cerebral pares (CP)
  • CP-liknande skada (förvärvad eller medfödd)
  • Ryggmärgsbråck

Uppdragets syftar till att patienten lär sig kontrollera och utveckla sin motorik samt sin förmåga att klara vardagsfärdigheter (ADL).

Vårdgivaren ska årligen kunna erbjuda patienten återkommande intensivträningsperioder i öppenvård, 2-3 tim/dag, fyra dagar i veckan under en period av fyra veckor.

Träningen ska genomföras som gruppverksamhet och utgå från individuella mål framtagna i samverkan med patienten och närstående.

Uppdraget innefattar även samverkan med andra vårdgivare samt uppföljningsbesök efter intensivträningsperioden.

Godkända vårdgivare

Move & Walk

Storgatan 70, Solna

08-624 99 91

info@movewalk.se

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns.

Checklista

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Relaterad information