Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus gäller målgruppen vuxna patienter som fått påtagliga symtom och funktionsnedsättningar med behov av specialiserad rehabilitering i slutenvård.

I målgruppen ingår patienter som genomgått större kirurgiska ingrepp, vårdats för skador i rörelseorganen eller som efter trauma eller sjukdom drabbats av multipla skador i ett eller flera organsystem.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Checklistor

Rapportering

Remittering

För specialiserad kirurgisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus (remittent) som också ska informera patient om godkända vårdgivare.

Patient har möjlighet att välja mellan godkända vårdgivare som anmält platstillgång varefter remittent skickar remiss till vald vårdgivare.
Om patient avstår att göra ett aktivt val ska remittent skicka remiss till den godkända Vårdgivare som anmält platstillgång och som ligger närmast patientens folkbokföringsadress.

Lediga platser på rehabiliteringsklinikerna

Alla rehabiliteringskliniker rapporterar in prognos om lediga platser på webbplatsen Belport.

Det behövs ingen inloggning för att komma in i Belport. Välj vårdtyp "Specialiserad kirurgisk rehabilitering" och "Stockholms län" så visas senast uppdaterade prognos från respektive klinik.

BelPort

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, kirurgisk och neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information