Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdraget

Uppdraget innebär att tillhandahålla undersökningar inom klinisk neurofysiologi för patienter med remiss från öppen eller sluten vård utanför akutsjukhusen. Tjänsterna utgör diagnostiskt stöd till andra specialiteter.

Förfrågningsunderlaget innehåller ett basuppdrag som innefattar femton olika undersökningar av det centrala och perifera nervsystemet.

Utöver basuppdraget finns det sex tilläggsuppdrag, som vart och ett innehåller en särskild undersökning. Basuppdraget är obligatoriskt, och därutöver kan en vårdgivare ansöka om ett eller flera tilläggsuppdrag.

Verksamma vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklistor

Ersättningsmodellen

För medicinsk service tillämpas styckeprisersättning för utförda undersökningar, som bygger på rapportering av utförda tjänster i FUMS (FakturaUnderlag Medicinsk Service).

Rapporteringsanvisningar

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Leverantörernas tjänsteutbud

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Relaterad information