Checklista inför driftstart av barnmorskemottagning/mödravårdscentral

Mödravårdscentral/barnmorskemottagning - checklista inför driftstart

Mödravårdscentral/barnmorskemottagning - checklista inför driftstart

Checklista inför driftstart av mödravårdscentral/barnmorskemottagning. Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

  • Vårdval Stockholm