Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar planerad specialiserad rehabilitering i dagvård eller sluten vård av patienter 18 år eller äldre med neurologiska sjukdomar/skador enligt följande:

  • tumörer i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet,
  • tumörerna kan vara elakartade eller godartade
  • skador i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet
  • sjukdomar i nervsystemet
  • sjukdomar i hjärnans kärl
  • resttillstånd efter sjukdomar/skador enligt ovan.

Samtliga sjukdomar/skador enligt ovan ska ha medfört påtagliga kvarstående neurologiska symptom och funktionsnedsättning.

Patienterna ska komma från eget boende. Målgruppen omfattar patienter som är folkbokförda i Sverige.

Läs mer om uppdraget i förfrågningsunderlaget nedan.

Godkända vårdgivare

Planerad specialiserad rehabilitering, neurologi, är vårdval. Se godkända vårdgivare i länken nedan:

Remissblankett

Särskild remissblankett ska användas och finns nedan.

Remissen skickas till:

Ansökan om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag som gäller from 2018-01-01

Checklistor för ansökan

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Tilläggsuppdrag för neurologi

Ersättning och rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Gäller från 2017-01-01

Kontakt för vårdgivare