Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller ultraljudsdiagnostik med remiss från en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Uppdraget består av ultraljudsdiagnostik enbart när det finns en medicinsk indikation, som exempelvis rutinultraljud och KUB-undersökningar.

Målgruppen är gravida kvinnor med remiss från mödravårdscentral eller barnmorskemottagning.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Rapporteringsanvisningar

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras i enlighet med registreringsrutinerna nedan.

Remittering

Förtydligande utomlänspatienter

Tillsvidare gäller följande angående utomlänspatienter som önskar göra obstetriska ultraljud på mottagning inom Stockholms läns landsting, SLL.

För kvinnor folkbokförda inom SLL krävs det att en barnmorska eller läkare på en barnmorskemottagning skriver en remiss för obstetriskt ultraljud för att landstinget ska stå för kostnaden. På remissen ska medicinsk indikation, anamnes, menstruationsdata och om möjligt beräknad partus finnas med.  Barnmorskan eller läkaren på barnmorskemottagningen ansvarar för att informera patienten om undersökningen samt att ta del av svaret från ultraljudsmottagningen.

I SLL erbjuds KUB, kombinerat ultraljud och blodprov, till kvinnor som är 35 år eller äldre vid beräknat förlossningsdatum. Remiss för KUB kan även skrivas för kvinnor som är under 35 år som har en stark oro.

För utomlänspatienter som vill göra ultraljud i Stockholm gäller samma förfarande som ovan.

Kvinnan behöver antingen:

  • ha en remiss för ultraljud från sin barnmorskemottagning i sitt hemlandsting, eller
  • ha en remiss för ultraljud från en barnmorskemottagning i SLL.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information