Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter som genomgått medicinsk behovsbedömning.

Basuppdraget består av ögonläkarmottagning för barn och vuxna i öppenvård.

Tilläggsuppdragen består av:

  • mottagning för skelningspatienter både för barn och vuxna
  • ögonbottenfotografering av diabetiker, screeningsverksamhet
  • laserbehandling i ögats främre segment
  • laserbehandling i ögats bakre segment
  • polikliniska operationer både för barn och vuxna
  • kataraktoperationer.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklistor

Checklista fysisk tillgänglighet

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning och för att uppföljningen ska fungera ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Fakturering

Patientgrupper och kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Stockholms läns landsting. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.

Kontakt för vårdgivare

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Relaterad information