Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar planerad specialiserad rehabilitering i sluten vård. Målet är att de patienter som rehabiliteras får stöd i sin bearbetning av sjukdomen och ges förutsättningar för en god livskvalitet.

Målgruppen omfattar patienter som är 18 år eller äldre i behov av planerad specialiserad rehabilitering efter genomförd behandling (operation, strålbehandling, cytostatikabehandling).

Patienterna ska komma från eget boende. Målgruppen omfattar patienter som är 18 år eller äldre och folkbokförda i Sverige.

Läs mer om uppdraget i förfrågningsunderlaget under rubriken Ansökan och Förfrågningsunderlag.

Godkända vårdgivare

Planerad specialiserad rehabilitering, onkologi, är vårdval. Se godkända vårdgivare nedan:

Remissblankett

Särskild remissblankett ska användas och finns nedan.

Remissen skickas till:

Ansökan om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 januari 2018

Checklistor för ansökan

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Ersättning och rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning och för att uppföljningen ska fungera behöver du rapportera in vårdkontakter till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Gäller från 2017-01-01

Kontakt för vårdgivare