Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård. Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med öron-, näs- och halssjukdomar inom öppenvård vilka varken kräver akutsjukhusens resurser eller kan utföras av primärvården.

Uppdraget omfattar följande delar:

  • Basuppdrag i öron-, näs- och halssjukvård inklusive mottagning och ingrepp i lokalbedövning
  • Tilläggsuppdrag inom Dagkirurgi

Revidering av vårdval specialiserad öron- näs- och halssjukvård

Vårdvalet har under 2015-2016 genomgått en revidering. De reviderade villkoren träder i kraft 1 januari 2017.

I samband med detta ersätter förfrågningsunderlaget den tidigare regelboken. I tjänsteutlåtandet nedan framgår de principiella förändringar som har genomförts i revideringen.

Nedan finns dessutom förfrågningsunderlaget, ändringsmeddelande, ansökningsblankett, rapporteringsanvisningar och uppföljningsindikatorer för det reviderade vårdvalet.

Förfrågningsunderlag 2017

Tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande HSN 2016-0804

Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval inom specialiserad öron-, näs- och halssjukvård.

Ändringsmeddelanden

Ansökningsblankett

Godkända vårdgivare

Ansökan och regelbok 2011

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i regelboken. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklistor

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Prislista för medicinsk service utomlänsvård

Kontakt för vårdgivare

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Relaterad information

Somatisk specialistvård - patientgrupper och kostnadsansvar

Överblick över patientgrupper och kostnadsansvar. Detta dokument ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar och asyl som erhållit vård inom Stockholms läns landsting. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag.