Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Felskrivning angående ortopedisk dagkirurgi

I samband med godkännandeprocessen har det visat sig att det finns en felskrivning i förfrågningsunderlaget, om kompetenskraven för Tilläggsuppdrag ortopedisk dagkirurgi under punkten 3.2.


I kraven på antal utförda operationer/operatör ska antalet vara uppfyllt under den senaste treårsperioden och inte per år.

Förvaltningen går igenom alla ansökningar och om den ändrade skrivningen i något fall påverkat bedömningen av en ansökan, så kontaktas vårdgivaren med en rättelse.

Kraven i den korrigerade texten blir därför:

  • Operatör i verksamhet som utför korsbandskirurgi ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 50 sådana operationer de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 25 sådana ingrepp per år.
  • Operatör i verksamhet som utför armbågsartroskopi ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 20 sådana operationer de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 10 sådana ingrepp per år.
  • Operatör i verksamhet som utför axelkirurgi ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 50 sådana operationer de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 25 sådana ingrepp per år.
  • Operatör i verksamhet som utför ingrepp efter multiligamentära knäskador ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 20 sådana operationer de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 5 sådana ingrepp per år.
  • Operatör i verksamhet som utför broskkirurgi knä ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 20 sådana operationer per år de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 10 sådana ingrepp per år.
  • Operatör i verksamhet som utför menisktransplantationer knä ska självständigt ha genomfört eller assisterat vid minst 10 sådana operationer de senaste tre åren och i detta avtal genomföra minst 10 sådana ingrepp per år.

Förtydligande av bedömning av medicinskt ansvariga

Beställaren vill också förtydliga hur bedömningen av medicinskt ansvarig i de olika uppdragen har bedömts under punkten 4 i Förfrågningsunderlaget:

  • Medicinskt ansvarig i basuppdrag ortopedi/handkirurgi: Specialistläkare i ortopedi/handkirurgi med minst tre års dokumenterad erfarenhet av klinisk verksamhet inom specialiteten.
  • Medicinskt ansvarig i tilläggsuppdrag dagkirurgi ortopedi/handkirurgi: Kliniskt verksam specialist i uppdraget med en erfarenhet motsvarande självständigt genomfört eller assisterat vid 50 operationer (ospecificerat) per år de senaste tre åren inom respektive specialitet.
  • Medicinskt ansvarig i tilläggsuppdrag dagkirurgi framfot- bakfot och fotledskirurgi: Kliniskt verksam specialist i ortopedi med erfarenhet av att självständigt genomfört eller assisterat vid 50 dagkirurgiska fotoperationer årligen de senaste tre åren efter avslutad och av Socialstyrelsen godkänd specialistutbildning.