Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Målgruppen är patienter som är 18 år och äldre som

  • oavsett diagnos behöver specialiserad vård i livets slutskede
  • har en komplex sjukdomsbild
  • inte svarar på behandling
  • har en begränsad återstående livstid.

De som vårdas i hemmet har förtur.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Checklistor

Ersättning och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver uppföljning och redovisar jämförelser mellan vårdgivare.

Syftet med registrering av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är att, tillsammans med annan inrapportering av data, kunna följa följsamhet till uppdraget. I åtgärdsregistreringarna ingår dokumentation i journalen.

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till: vardval.hsn@sll.se

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Ansvarig handläggare för vårdval specialiserad palliativ slutenvård:

Remittering

Vårdvalsblankett

Relaterad information