Vårdvalsblankett för patienten

Palliativ slutenvård, specialiserad - vårdvalsblankett för patienten

Palliativ slutenvård, specialiserad - vårdvalsblankett för patienten

Vårdvalsblankett för Specialiserad palliativ slutenvård. Blanketten skickas till vald vårdgivare och sparas sedan i minst två år.