Regelbok Vårdval primär hörselrehabilitering 2011

Primär hörselrehabilitering 2011 - regelbok

Primär hörselrehabilitering 2011 - regelbok

Regelboken utgör efter godkännande, avtal mellan vårdgivare och Stockholms läns landsting. Gäller till och med 2015-05-31.

  • Vårdval Stockholm