Särskild rutin ASiH

Särskild rutin för patienter inskrivna i ASiH där konsultation av neuroteam och mottagnings- och bassängbehandling kan vara aktuellt

Din webbläsare har inte PDF-tillägget som möjliggör att se detta dokument. Klicka här för att ladda ner pdf-filen.

Klicka här för att ladda ner tillägget.