Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet omfattar bedömning och rehabilitering på specialistnivå enligt multimodal modell. Särskild hänsyn ska tas till samsjuklighet.

Målgrupperna är patienter med mycket komplex problematik bestående av:

  • långvarig smärta med eller utan samsjuklighet
  • utmattningssyndrom.

Patienterna ska ha fyllt 18 år och ha genomgått en allmänmedicinsk utredning i syfte att utesluta diagnoser som ska behandlas av annan specialist.

Patienter med enbart lätt till medelsvår psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom ska hänvisas till husläkarmottagning eller till den psykiatriska vården.

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare

Vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting enligt vårdval rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Uppdaterad 11 april 2018.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Multimodal rehabilitering (MMR)

I förfrågningsunderlaget specificeras att de godkända vårdgivarna ska arbeta med så kallad multimodal rehabilitering (MMR) enligt den biopsykosociala modellen. Det innebär arbete i team med patienten under en viss period då psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning kombineras.

De vårdgivare som godkänns ska huvudsakligen arbeta på den specialiserade nivån, MMR 2, men kan till en mindre del också bedöma och behandla patienter på nivån för MMR 1, en enklare form av MMR.

Checklistor

Ersättningsmodell

Ersättningen till vårdgivarna består av en rörlig ersättning för varje besök och en fast ersättning för avslutad bedömning och/eller avslutad rehabilitering.

Modellen innehåller också ett ersättningstak för genomsnittlig ersättning per färdigrehabiliterad patient.

Tilläggsuppdrag

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående uppdraget kontakta:

Vanliga frågor och svar

Relaterad information