KVÅ - Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2

Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2 - KVÅ-koder

Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, MMR2 - KVÅ-koder

Innehåller KVÅ-koder för rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom, med eller utan samsjuklighet, MMR2.

  • Vårdval Stockholm