Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdval för rehabilitering vid långvarig, ospecifik smärta är ett tilläggsuppdrag för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård.

Tilläggsuppdraget avser multimodal rehabilitering, MMR 1, som är en teambaserad rehabilitering där flera professioner såsom läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog samarbetar och tillsammans med patienten utformar rehabiliteringen.

Målgrupp för tilläggsuppdraget är patienter med långvarig ospecifik smärta som varat mer än tre månader med låg eller måttlig påverkan av psykisk ohälsa/psykosociala faktorer. Målet med rehabiliteringen är ökad livskvalitet samt ökad aktivitets- och arbetsförmåga hos patienterna.

I MMR ingår teambesök och konferenser samt individuella besök och gruppbesök.

Godkända vårdgivare

Ansökan om tilläggsavtal

Vårdgivare är välkomna att ansöka om att få bedriva rehabilitering enligt tilläggsuppdraget och verksamheterna beräknas tidigast kunna starta den 1 juni 2015.

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande och sänds till:

Ange "Tilläggsuppdrag MMR1/Allmänmedicin" på kuvertet.

Rapportering och uppföljning

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Kontakt för vårdgivare

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.