Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller ryggkirurgi. Ryggkirurgiska verksamheter vid offentligt finansierade sjukhus ingår inte och fortsätter arbeta som förut.

Basuppdraget består av:

  • ryggkirurgi och medicinska bedömningar inför operation
  • diagnostiska och icke-kirurgiska behandlingar, inklusive blockader
  • planerade operationer av ländryggen med diagnoserna diskbråck, spinal stenos, spondylolistes, degenerativ deformitet och segmentell rörelsesmärta (SRS), degenerative disc desease (DDD).

Tilläggsuppdraget består av:

  • ryggkirurgi i halsryggen 
  • planerade operationer i halsryggen vid ritzopati och myelopati.

Tilläggsuppdraget gäller inte den patientgrupp som i dag behandlas av ett multidisciplinärt team för ryggmärgsskadade.

Ersättningen beräknas enligt en ny modell, ett så kallat vårdepisodsersättningssystem. Modellen innebär högre ersättning för vårdgivare som utnyttjar sina resurser effektivt, har färre komplikationer och vars patienter upplever förbättrad hälsa.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Justering av nivåersättning tabell 6g

Tabell 6g i Förfrågningsunderlaget Ryggkirurgi (se 6.2.1.4.1Individjustering av vårdepisodersättningen Tabell 6g) är felaktig. Aktuell nivåersättning som gäller är en uppdatering av Tabell 6g. Gäller från och med 2013-09-01.

Justering av tabell 6d

Tabell 6d i Förfrågningsunderlag Ryggkirurgi (se 6.2.1.3 Invasiva diagnostiska metoder Tabell 6d) har uppdaterats. Tillägg av miniruckning gäller från och med 2017-01-01.

Checklistor

Checklista inför driftstart - Ryggkirurgi

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Checklistan fylls i av handläggare vid driftstartsmötet.

Checklista fysisk tillgänglighet

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Rapportera vårdkontakter

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning och för att uppföljningen ska fungera ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Prislista för utomlänsvård

Kontakt för vårdgivare

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Relaterad information